EKONOMIA E MALIT TË ZI DO TË RRITET ME 10.8% NË VITIN 2021

Banka Botërore (BB) ka ngritur, në një raport të ri, parashikimin e saj për rritjen e ekonomisë malazeze këtë vit në 10.8 përqind. Statistikët e BB parashikuan rritjen e këtij viti të ekonomisë malazeze prej 7.1 përqind në qershor. Në botimin e Raportit Ekonomik për rajonin të botuar sot, Banka Botërore gjithashtu ngriti parashikimin për rritjen e ekonomisë malazeze për vitin e ardhshëm në 5.6 përqind, nga 4.5 përqind në qershor. Banka Botërore parashikon që ekonomia malazeze do të forcohet me 4.8 përqind në 2023, ndërsa parashikoi rritje prej 3.5 përqind në qershor.

SHARE