PRIBILLOVIQ: DIXHITALIZIMI ËSHTË THELBËSOR PËR QEVERISJEN E MIRË

Mali i Zi po përmirëson vazhdimisht sistemet që lidhen drejtpërdrejt me monitorimin e procesit antikorrupsion, tha Ministrja e Administratës Publike, Suzana Pribilloviq, duke deklaruar se vetëm me përmirësimin e dixhitalizimit mund të flasim për qeverisje të mirë, transparencë dhe integritet.

Ajo foli në një panel, si pjesë e një konference dy-ditore “Qeverisja e mirë dhe lufta kundër korrupsionit në epokën dixhitale: Forcimi i parimeve të transparencës, integritetit dhe besueshmërisë”, e organizuar në internet nga qeveria shqiptare nën kryesinë e OSBE-së.

Pribilloviq tha se situata aktuale me koronavirusin hapi një pamje të re të administratës publike, por gjithashtu inkurajoi dixhitalizimin.

Sipas Ministrisë së Administratës Publike, ajo tha se hulumtime të ndryshme lidhin rolin e procesit të dixhitalizimit në sektorin publik me proceset në luftën kundër korrupsionit.

Sipas saj, rezultatet e një studimi të tillë tregojnë në masën më të madhe ndikimin e qeverisjes elektronike dhe efektet pozitive në zbatimin e ligjit dhe uljen e sjelljes burokratike.

Sipas Ministrisë, qëllimi i konferencës është të inkurajojë dialogun politik midis vendeve pjesëmarrëse, si dhe identifikimin dhe zbatimin e qasjeve antikorrupsion që forcojnë demokracinë, sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik, stabilitetin dhe sigurinë.

SHARE