HOTELIERËT DISKRIMINOHEN, PO SHKELEN TË DREJTAT TONA

Hotelierët në Mal të Zi u ankuan për shkeljen e vërejtur të të drejtave themelore të njeriut dhe diskriminimin e punonjësve në atë sektor, i cili, siç thonë ata, është pasojë e një sërë masash të reja për të luftuar koronavirusin të miratuara nga Ministria e Shëndetisë. Ata besojnë se punonjësit në objektet hotelierike, sektori më i prekur nga pandemia e koronavirusit, tani janë të diskriminuar në raport me qytetarët e tjerë malazezë. Ata gjithashtu problematizojnë vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë me të cilin punonjësit e tyre janë të detyruar të kontrollojnë mysafirët, domethënë që të gjithë mysafirët që qëndrojnë brenda objekteve të hotelierisë duhet të kenë një certifikatë vaksinimi ose certifikata të tjera të kërkuara. Po ashtu, besojnë se Qeveria po ua kufizon të drejtën për punë dhe e bën biznesin më të vështirë me masa të reja, dhe në të njëjtën kohë mbron respektimin e të drejtave themelore të njeriut.

SHARE