ENTI PËR PUNËSIM I MALIT TË ZI NDIHMË PREJ 50 EURO PËR SECILIN TË PAPUNËSUAR

Shlyerja e ndihmës financiare të njëhershme prej 50 EUR për personat e papunë, të cilët janë regjistruar në Entin për punësim të Malit të Zi në Mars 2020, dhe të cilët nuk janë përfitues të kompensimit financiar dhe sigurisë materiale do të fillojnë nesër në 6 maj.

Pagesa e ndihmës financiare një herë do të bëhet përmes Postës së Malit të Zi me dorëzimin në adresën e shtëpisë.

Një përfitim financiar i njëhershëm prej 50 euro do të ofrohet për 17.078 persona të papunë.

Sipas Entit për punësim të Malit të Zi, ndihma u dha nga Qeveria si pjesë e masave që synojnë lehtësimin e jetës së qytetarëve gjatë pandemisë së koronavirusit.

SHARE