DUKAJ: NDAHËN 3 AUTOMJETE TË REJA PËR SHKOLLAT QË MËSIMI REALIZOHET NË GJUHËN SHQIPE

Drejtori gjeneral në drejtorin e arsimit të popujve pakicë në Ministrisë së Arsimit, Marash Dukaj, bën të ditur se janë siguruar 3 automjete të reja për transportin e nxënësve, për shkollat që mësimi realizohet në gjuhën shqipe. Ministria e arsimit për buxhetin e vitit 2020 kishte planifikuar mjetet për të siguruar automjete për trasportin e nxënësve kryesisht nga zonat rurale në Mal të Zi. Më në fund kjo procedurë u përfundua dhe u nënshkrua kontrata me kompaninë fituese në prokurimin publik. Shkollat të cilave u janë ndarë këto automjete janë:

SHARE