GJELOSHAJ: KUVENDI I KRYEQYTETIT SHKEL LIGJIN

Kryetari i Komunës së Tuzit, Nik Gjeloshaj, thotë se, Kuvendi i Kryeqytetit dje, me pëlqimin paraprak të Qeverisë së Malit të Zi, shkeli rëndë Ligjin për Organizimin Territorial të Malit të Zi. Ai thekson se është një përpjekje për të zyrtarizuar Kryeqytetin, qëndrimin dhe sjelljen e tij ndaj Komunës së Tuzit dhe qytetarëve të saj, përmes institucioneve. “Ne me keqardhje konstatojmë se Qeveria e Malit të Zi gjithashtu mori pjesë në këtë sulm ndaj Komunës së Tuzit përmes pëlqimit që i dha Kryeqytetit Podgorica, dhe kjo i referohet këtyre vendimeve:  
1. Programi i objekteve të përkohshme në territorin e Kryeqytetit, me një projektvendim për objektet e përkohshme në territorin e Kryeqytetit; 

2. Propozimi Vendimi për kompensimin e pajisjeve komunale të tokës ndërtimore; 

3. Propozimi Vendimi për kompensimin e rehabilitimit urban,” deklaroi Gjeloshaj.  


Ai gjithashtu thekson se në ato vendime, territori i Komunës së Tuzit është paraqitur si një pjesë integrale e Kryeqytetit. “Realiteti i përcaktuar nga ligji për sa i përket territorit është, siç na duket, një makth për Kryeqytetin. Komuna e Tuzit është një komunë e pavarur me kufij të përcaktuar qartë që i përkasin asaj në bazë të Ligjit për Organizimin Territorial të Malit të Zi, i cili u miratua nga Parlamenti i Malit të Zi me propozimin e Qeverisë së Malit të Zi,” tha kryetari Gjeloshaj.  Ai pret ndërhyrjen urgjente të Ministrisë së Administratës Publike, përmes Drejtorisë për Vetëqeverisje Lokale, në mënyrë që të reagojë brenda kompetencës së saj, siç pohon Gjeloshaj, aktivitetet e paligjshme të Kuvendit të Kryeqytetit Podgorica. “Problemi që ne vazhdimisht e vëmë në dukje si në mënyrë institucionale dhe publike, dhe i referohet veprimeve dhe sjelljeve të Kryeqytetit, nuk ka më karakter lokal apo shtetëror, por ky problem do të aktualizohet në nivelin ndërkombëtar, duke pasur parasysh që ne në mbrojtje e të drejtave të qytetarëve tanë, dhe në mungesë të veprimit të institucioneve kompetente, informuam përfaqësuesit diplomatikë të anëtarëve të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, dhe natyrisht administratën amerikane përmes miqve dhe partnerëve tanë në Uashington “, përfundoi Gjeloshaj.  

SHARE