NOVAKOVIQ GJUROVIQ: KEMI NDARË 1.3 MILIONË EURO PËR PROJEKTE MJEDISORE LOKALE

Ministria e Ekologjisë, Planifikimit Hapësinor dhe Urbanizmit ka ndarë 1.300.000 euro për projekte lokale ekologjike përmes Fondit Eko dhe ftoj komunat që të aplikojnë dhe t’i shfrytëzojnë mjetet.

“Fondi Eko ka publikuar një sërë tenderash publikë për të mbështetur projektet dhe iniciativat mjedisore, veçanërisht ato në fushën e menaxhimit të mbetjeve”, tha ministrja Ana Novakoviq Gjuroviq.

“I ftoj të gjitha pushtetet lokale që në mënyrë aktive të marrin pjesë dhe të aplikojnë në këta tenderë, të shfrytëzojnë mbështetjen financiare për sanimin e deponive ilegale, rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra, prokurimin e pajisjeve për menaxhimin e mbetjeve, në mënyrë që, siç shtoi ajo, të arrijnë objektivat e tyre mjedisore dhe të kontribuojnë në përmirësimin e komunitetit lokal,” tha Gjuroviq.

SHARE