AUTORITETET NJOFTUAN NJË NDIHMË SHTESË PËR FËMIJË

Të gjithë fëmijët në Mal të Zi deri në moshën 6 vjeçare do të marrin një ndihmë shtesë për fëmijë në shumën prej 30 eurosh, njoftoi deputeti i URA-s Milosh Konatar në Twitter, siç parashikohet nga Projektligji për Ndryshimet në Ligjin për Mbrojtjen Sociale të Fëmijëve. Siç shtoi ai, fëmijët në gjendje materiale dhe nevoja të tjera do të marrin nga 44 në 60 euro derisa të mbushin 18 vjeç. Sipas tij, ndihma shtesë për fëmijë është rezultat i një marrëveshjeje midis shumicës së re qeverisëse në Kuvend dhe Ministrisë së Financave dhe Mirëqenies Sociale dhe Qeverisë së Malit të Zi. Projektligji për ndryshimet në Ligjin për Mbrojtjen Sociale të Fëmijëve u botua sot në faqen e internetit të Parlamentit të Malit të Zi. Ky propozim duhet të diskutohet në seancën e jashtëzakonshme të Kuvendit, e cila fillon më 18 shkurt. Nëse ndryshimet në këtë ligj miratohen, zbatimi i tij do të fillojë më 1 korrik të këtij viti.

SHARE