PROPOZIMET HEDHIN HIJE MBI REZULTATET E QEVERISË

Synimi i shumë njerëzve eshte të lënë në hije rezultatet e arritura nga Qeveria në pjesën e përmirësimit të pasojave socio-ekonomike të epidemisë së koronavirusit me propozime jorealiste, tha zëvendëskryeministri Millutin Simoviq.

Duke iu përgjigjur pyetjeve të deputetëve, ai theksoi se Qeveria, përmes dy paketave sociale të masave, kishte përkushtuar afër dy milion euro. Simoviq tha gjithashtu se deri më tani janë paguar mbi 15 milion euro, për pagat bruto të 60,000 te punësuerëve.

SHARE