FILLON KONTROLLI I SHTUAR I RESPEKTIMIT TË MASAVE EPIDEMIOLOGJIKE

Nga sot, Drejtoria për Punë Inspektuese, me ndihmën e Drejtorisë së Policisë, do të intensifikojë mbikëqyrjen e respektimit të masave epidemiologjike – respektimin e vetë-izolimit, si dhe kontrollin e personave përgjegjës për kontrollin e një prej certifikatave Kombëtare të Covid-it për hyrjen brendësia e restorantit. Ky është përfundimi i arritur në takimin e djeshëm nga përfaqësuesit e Drejtorisë për Çështjet e Inspektimit, Drejtorisë së Policisë dhe Ushtrisë së Malit të Zi. Arsyeja e takimit është një nga sugjerimet nga seanca e djeshme e Qeverisë, e cila propozoi bashkëpunim më të mirë të atyre organeve në kontrollin e respektimit të masave epidemiologjike që janë në fuqi, si dhe veprime adekuate gjatë zbatimit të politikës penale.

SHARE