QË NGA SOT, APLIKIMI I FISKALIZIMIT PËR TË GJITHË TATIMPAGUESIT

Që nga sot, sistemi i fiskalizimit elektronik, i cili nënkupton fiskalizimin e transaksioneve të parave të gatshme dhe jo-cash (jo me para në dorë) përmes internetit dhe në kohë reale, duhet të zbatohet nga të gjithë tatimpaguesit. Ligji për Fiskalizimin në Tregtinë e Produkteve dhe Shërbimeve hyri në fuqi në 1 Janar, kur sistemi elektronik i fiskalizimit u vu në prodhim. Ndryshimet në Ligj, të miratuara më 29 Dhjetor, lanë mundësinë e një periudhe kalimtare deri më sot, për krijimin e një sistemi elektronik të fiskalizimit në kohë reale. Ndryshimet, siç u shpjegua më parë, u bënë duke marrë parasysh nevojat e komunitetit të biznesit dhe krizën aktuale ekonomike të shkaktuar nga pandemia. Procesi i fiskalizimit elektronik nënkupton posedimin e një çertifikate dixhitale të lëshuar nga organet e çertifikimit në Malin e Zi, një lidhje të përhershme në internet dhe një zgjidhje adekuate softuerike. Projekti i fiskalizimit elektronik po zbatohet si përbërësi i katërt i projektit të Reformës së Administratës Tatimore në Malin e Zi dhe financohet përmes një kredie nga Banka Botërore (BB). Projekti synon të krijojë parakushte për një përhapje edhe më efikase të ekonomisë gri, duke pasur parasysh rëndësinë e pagesave të rregullta të taksave për sigurimin e buxhetit të shtetit dhe financimin e të gjitha nevojave në shoqëri, por gjithashtu sanksionimin e konkurrencës së padrejtë për mbijetesën e taksapaguesve të rregullt në tregun malezez.

SHARE