ME NËNSHKRIMIN E MARRËVESHJES ËSHTË PLANIFIKUAR TË ZGJIDHEN NEVOJAT PËR STREHIM TË PUNËTORËVE NË ARSIM

Me nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet ministrit të Arsimit Miomir Vojinoviq dhe kryetarit të Sindikatës së Arsimit të Malit të Zi Rade Bozhoviq, u zyrtarizua vazhdimi i bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Malit të Zi, përmes Ministrisë së Arsimit dhe Sindikatës së Arsimit të Malit të Zi për sigurimin e mjeteve për zgjidhjen e nevojave për banim të punëtorëve në arsim.

Sipas marrëveshjes, sigurimi i fondeve për zgjidhjen e nevojave për strehim të punonjësve në arsim parashikohet për tre vitet e ardhshme, pra për vitin 2023, 2024 dhe 2025.

Deri më tani, siç thanë ata, me ndërtim kolektiv janë siguruar 740 banesa në 15 komuna.

“Në mbështetje të kësaj ideje, një numër i konsiderueshëm i komunave malazeze kanë ndarë paga dhe lirime nga pagesa e tarifave komunale për ndërtimin e objekteve banesore për mësimdhënësit”, thonë nga Ministria e Arsimit.

SHARE